Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00012

Kedvezményezett neve: Gyöngyösfalu Község Önkormányzata

A Projekt címe: Gyöngyösfalu – Tornacsarnok energetikai korszerűsítése

Szerződött támogatás összege: 142 380 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.06.30.

A fejlesztéssel érintett épület Gyöngyösfalu, István király utca Hrsz.:469/5. alatti

Tornacsarnok

Az épület jelenlegi üzemeltetése gazdaságtalan, energiavesztesége magas, így a fenntartási költségek jelentős kiadást jelentenek az Önkormányzatnak. A felújítást követően az épület villamos energia igényének jelentős részét napelemek fogják biztosítani. A régi, rossz állapotú nyílászárók cseréje is a fejlesztés részét képezi, amellett, hogy az épület lehűlő felületének (tetőszerkezet) hőszigetelése is megvalósul.

A projekt megvalósítása után az épület korszerű, a mai követelményeknek megfelelő energetikai besorolást kap, a szén-dioxid kibocsátás jelentősen csökken, az épület fenntartási költségei szintén jelentősen csökkennek

Tervezett energetikai beruházások:

 • A meglévő palafedés elbontásra és ártalmatlanításra kerül.
 • Az épület bádogos szerkezetei, falszegélyek, orromszegélyek, kéményszegély megújulnak.
 • A jelenleg hiányzó villámvédelem megépítésre kerül.
 • Az épület hőszigetelése megvalósul.
 • A külső nyílászárók helyére műanyag 3 rétegű üvegezésű ablakok, ajtók kerülnek.
 • Az épület tetőszerkezetére 380 WP teljesítményű napelem kerül
 • A radiátorok cseréje megvalósul, termosztatikus radiátorszeleppel.
 • Az épülethez 1 db új akadálymentes parkoló készül térköves burkolattal.
 • Épületen belül kialakításra kerül egy akadálymentes wc, valamint megvalósul a Tornaterem
 • Akadálymentes megközelítése is.
 • Az épület lámpatestjeit LED-es lámpatestekre cserélik.

AKTUÁLIS HÍREINK

Gyöngyösfalu község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. október 4. napján elfogadta a szociális tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendeletét.

A rendelet értelmében a szociálisan rászorulók részére a téli kiegészítő fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához, természetbeni ellátás formájában, támogatás nyújtható a Gyöngyösfalu községben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen lakó személyeknek az önkormányzat által vásárolt fakészletből.

Térítésmentes tűzifajuttatásként háztartásonként maximum 5 erdei m3 tűzifa adható, 37 erdei m3 önkormányzat által pályázaton elnyert, önrésszel kiegészített összjuttatás mértékéig.

Az a személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban, akinek

 • a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 320 %-át, (91.200,- Ft) egyedül élők esetében az öregségi nyugdíjminimum 450%-át (128.250,- Ft) és
 • lakásában biztosított a fával fűthető tüzelőberendezés

A támogatás elbírálásnál előnyt élveznek az:

 • aktív korúak ellátására
 • időskorúak járadékára
 • lakhatási települési támogatásra jogosultak, valamint a
 • halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok
 • ahol a háztartásban kizárólag öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek élnek,
 • ahol a háztartásban kiskorú gyermekek eltartásáról gondoskodnak,
 • amely családban az 1 főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át (42.750,- Ft)

A támogatás iránti kérelmet a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet benyújtani 2021. november 23. napjáig a közös önkormányzati hivatalban elérhető igénylőlapon, melyhez az alábbi rászorultságot megalapozó mellékleteket csatolni szükséges:

 • nyilatkozat a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók személyéről és jövedelméről,
 • a jövedelem típusának megfelelő igazolás
 • a közös háztartásban élő gyermekekre vonatkozóan a tanulói / hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás
 • a tartósan beteg, autista, illetve testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapotról szóló igazolás.

Gyöngyösfalu, 2021. október 7.

 

Köszöntő

Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg