Rendezvények


Fotók


Hivatalos


TurisztikaDokumentum

AKTUÁLIS HÍREINK

Gyöngyösfalu község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. október 4. napján elfogadta a szociális tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendeletét.

A rendelet értelmében a szociálisan rászorulók részére a téli kiegészítő fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához, természetbeni ellátás formájában, támogatás nyújtható a Gyöngyösfalu községben bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen lakó személyeknek az önkormányzat által vásárolt fakészletből.

Térítésmentes tűzifajuttatásként háztartásonként maximum 5 erdei m3 tűzifa adható, 37 erdei m3 önkormányzat által pályázaton elnyert, önrésszel kiegészített összjuttatás mértékéig.

Az a személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban, akinek

 • a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 320 %-át, (91.200,- Ft) egyedül élők esetében az öregségi nyugdíjminimum 450%-át (128.250,- Ft) és
 • lakásában biztosított a fával fűthető tüzelőberendezés

A támogatás elbírálásnál előnyt élveznek az:

 • aktív korúak ellátására
 • időskorúak járadékára
 • lakhatási települési támogatásra jogosultak, valamint a
 • halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok
 • ahol a háztartásban kizárólag öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek élnek,
 • ahol a háztartásban kiskorú gyermekek eltartásáról gondoskodnak,
 • amely családban az 1 főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át (42.750,- Ft)

A támogatás iránti kérelmet a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet benyújtani 2021. november 23. napjáig a közös önkormányzati hivatalban elérhető igénylőlapon, melyhez az alábbi rászorultságot megalapozó mellékleteket csatolni szükséges:

 • nyilatkozat a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók személyéről és jövedelméről,
 • a jövedelem típusának megfelelő igazolás
 • a közös háztartásban élő gyermekekre vonatkozóan a tanulói / hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás
 • a tartósan beteg, autista, illetve testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapotról szóló igazolás.

Gyöngyösfalu, 2021. október 7.Tájékoztatás

Körzeti erdőtervezés igazgatási tevekényeségének megkezdésérő

Megnézem >>
pokies online
online casino echtgeld
beste online casinos mit auszahlung
online casino australia real money
moto gp today
us open results

Köszöntő

Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg helye. Köszöntő szöveg