2019.05.26

Polgárőr egyesület

Tájékoztató a Gyöngyösfalui Polgárőr Egyesület működéséről

A Gyöngyösfalui Polgárőr Egyesület 2001-ben alakult azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a falu köz-és közlekedés biztonságának javításához. Az egyesület céljai azóta sem változtak jelentősen. Feladatait, lehetőségeit törvény és más jogszabályok határozzák meg. Tevékenységét alapszabályának szellemében, átláthatóan folytatja.

Az egyesület bevételeit pályázatokon nyert támogatások, önkormányzati támogatás és a tagok tagdíjai képezik.

Az egyesület a tagok önkéntességén, teherbíró képességén és a tagok egymásért és a felvállalt ügyért érzett felelősségén alapszik. Tagjaink azt vállalják, hogy havonta legalább 4 órát közterületi járőrözésre fordítanak. Ezen kívül részt veszünk a faluban rendezett közösségi, egyházi és iskolai rendezvények lebonyolításában. Járőrszolgálataikat kerékpáron, gyalog illetve saját gépjárműveken hajtja végre.

Az egyesületnek jelenleg 24 rendes és 6 pártoló tagja van. A különböző tagsági formákról az alapszabály rendelkezik.

A rendes tagok megfelelő felkészítés és vizsga után közterületi járőrözésre jogosultak, ahol látható helyen kötelesek viselni igazolványaikat. Tagjaink megfelelő felszereléssel, ruházattal, eszközökkel rendelkeznek ahhoz, hogy feladataikat akár rossz látási viszonyok között vagy szélsőséges időjárás esetén is hatékonyan tudják végezni.

Egyesületünk tagjai 2014-ben az alábbi tartalommal járultak hozzá önként az egyesület által vállalt feladatokhoz:

316 fő 832 órában látott el járőrfeladatot a település közigazgatási területén illetve annak közvetlen szomszédságában.

Ezen felül 11 kiemelt rendezvényen 45 fő 254 órát teljesített.

Mindösszesen az egyesület tagjai 361 fő 1086 órát áldozott szabadidejéből céljainkra. Ez átlagosan 42 órát jelent egy főre vetítve, évente.


A fentieken felül minden hónapban taggyűlést tartunk, ahol szívesen fogadjuk a falu lakosságának észrevételeit, illetve új tagok jelentkezését.

Minden polgárőrünk tudja, hogy nekünk mindig polgárőr szemmel kell járnunk a faluban, akár szolgálatban vagyunk, akár nem. Ez a láthatatlan felügyelet számokkal nem fejezhető ki.

Tagjaink arra törekszenek, hogy napi kapcsolatot tartsanak a lakossággal, kiknek észrevételeit vagy a közbiztonságot érintő jelzéseit a megfelelő helyre továbbítjuk.

Napi kapcsolatban vagyunk körzeti megbízottunkkal, esetenként közös járőrözést is hajtunk végre.

A Vas Megyei Rendőr főkapitánysággal kötött együttműködési megállapodásunk az egyik záloga annak, hogy tevékenységünket szakszerűen a jogszabályok szerint látjuk el.

A szolgálatokon kívül részt veszünk a falut, iskolát érintő önkéntes munkában.

Rendszeresen látogatjuk a megyei és az országos polgárőr szervezetek által rendezett versenyeket, továbbképzéseket illetve szabadidős rendezvényeket.

Az egyesület gazdálkodása átlátható, rendezett, köztartozása nincs, pénzügyi beszámolója és mérlege az Országos Bírósági Hivatalban minden évben letétbe kerül mely nyilvános és bárki által hozzáférhető.

Az egyesület tisztségviselői:

  • Elnök: Benczik Gábor
  • Alelnök: Varga Péter
  • Titkár: Szalai Tamás
  • Vezetőségi tagok:
    • Tóth Emil
    • Tolnai Attila

Az egyesület elérhetősége:
Telefon: +36/30/857-0165
Székhelye: Ady E. u. 18.

Gyöngyösfalu, 2015. július 7.Benczik Gábor
elnök