2019.05.26

Szent Márton Kórus

" Az ének szebbé teszi az életet,. Az éneklők másokét is. Nem sokat ér, ha magunkban dalolunk, szebb, ha ketten összedalolnak. Azután mind többen, százan, ezeren, míg meg nem szólal a nagy harmónia, amiben mind egyek lehetünk."

Kodály Zoltán, a zene nagy mestere gondolatai a mottója a megalakulásának 20. évfordulóját ünneplő kórusnak.

1998-ban egy fiatal főiskolai hallgató, Bejczy Tibor kezdeményezésére hittanos és misére járó diákokból összeállt egy kis csapat, akik megújítva a templomi kóruséneklést, gitáros énekkarként működtek. Később szüleik kapcsolódtak a munkába, 2001-ben pedig újjá szerveződtek énekelni nagyon szerető gyöngyösfalui és lukácsházi lakosokból.

Az alapító karnagy tanulmányai miatt messze került, a kórus azonban többszöri karnagy váltással tovább dolgozott. 2007 óta a jelenlegi karnagy, Simkó Zsuzsa nyugalmazott zeneiskolai tanár vezetésével készülnek az egyházi szolgálatokra, a szűkebb és tágabb környezet ünnepi alkalmain való közreműködésre.
Hagyományosan megrendezik a térség kiemelkedő rendezvényeként a Pünkösdi Dalostalálkozót és az Adventi Hangversenyt. Ezeken az alkalmakon a testvérkórusok és vendégművészek is rendszeresen fellépnek.
Baráti kapcsolat alakult ki a szlovákiai Gymes község kórusával, a pünkösdi találkozón való részvételüket a Kodály emléktábla avatáson viszonozta a kórus.
A nagy rendezvények mellett számos közéleti esemény ünnepélyessé tételében működik közre a két községben, de családi eseményekre /esküvő, temetés/ is gyakran kap meghívást.
Jeleskedik a helyi hagyományok ápolásában is, a Szőlőfürt Egyesület kérésére a pösei hegy legendáját állították színpadra.
A két község falunapjainak is állandó szereplője, de a szüreti felvonulás sem történik meg a kórus nélkül.
A kórus igazi közösség, nemcsak a heti próbákon vannak együtt, hanem rendszeresen szerveznek közös nyaralásokat, színház és hangverseny látogatásokat.
A Szent Márton templom kórusaként Lukácsháza és Gyöngyösfalu önkormányzata pénzügyi támogatásában részesül, mely kiegészül a tagok egyéni hozzájárulásából és helyi vállalkozások alkalmi támogatásából.

Azt mondják, a dalos embert Isten küldte, hogy dala bár víg, vagy szomorú legyen , a kemény szív attól meglágyuljon és minket a mennybe felvigyen.A kórus ezért dolgozik.